Kalkulator leasingowy – weryfikacja oprocentowania

Udostępniamy Państwu bezpłatny kalkulator wspomagający proces poszukiwania najbardziej atrakcyjnej oferty leasingowej. www.kalkulatorleasingowy.com.pl

W odróżnieniu od powszechnie dostępnych kalkulatorów służących do wyliczania rat leasingowych, nasz kalkulator ma na celu zweryfikowanie wysokości rzeczywistego oprocentowania umowy leasingu bądź oferty leasingowej. Dlaczego warto to weryfikować?

Zauważyliśmy w naszej codziennej pracy, że często nie zadajecie sobie Państwo pytania o poziom marży firmy leasingowej, operując jedynie sumą opłat. A wystarczy drobna zmiana parametrów (np. opłata wstępna, wykup, ilość rat), aby suma opłat uległa zmniejszeniu, a marża finansującego wzrosła. Wiedza o marży daje więc szerszy zakres informacji niż inne wskaźniki.

Wystarczy wypełnić kilka danych, a informacja o wysokości rzeczywistego oprocentowania zostanie przesłana na Państwa adres mailowy.

Zapraszamy do korzystania!

09/2017

Leasing dla branży transportowej – konferencja podczas Targów Exposilesia

Każdy prowadzący działalność gospodarczą, zwłaszcza korzystający z finansowania w formie leasingu powinien potrafić dobrać najbardziej korzystne dla siebie warunki takiego kontraktu. Wychodząc z tego założenia MGW przygotowało konferencję – szkolenie na temat sposobów i warunków pozyskania optymalnego finansowania leasingowego.

Konferencja odbędzie się 27.04. o godzinie 9.30, w trakcie Targów Transportex w sali seminaryjnej na terenie pawilonu wystawowego EXPOSILESIA. Link do informacji targowej:

http://www.exposilesia.pl/transportex/15/0/pl/

Na szkoleniu przekażemy unikalną wiedzę o możliwościach uzyskania niskiej raty, zawarcia umowy leasingu pozabilansowego, możliwościach usunięcia niewłaściwych zapisów OWUL itp. Wykładowcami będą specjaliści – praktycy, z wieloletnim doświadczeniem pracy w wielu instytucjach leasingowych.

Program Konferencji został przygotowany tak, aby zapoznać uczestników z najważniejszymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo i minimalizację kosztów leasingu. Między innymi omówimy:

  • Wpływ struktury transakcji leasingu na wysokość miesięcznych obciążeń;
  • Możliwość obniżenia kosztów w wyniku zastosowania niestandardowych rozwiązań
  • Wagę negocjowania zapisów prawnych OWUL dla bezpieczeństwa i przewidywalności przyszłych kosztów

Jest to wiedza, której nie da się uzyskać na żadnym znanym nam szkoleniu, ani przeczytać w dostępnym wydawnictwie, broszurze, itp. W przypadku zainteresowania, prosimy o jak najszybszą deklarację uczestnictwa, nie później niż do dnia 21.04.2017 r. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailowo lub telefonicznie do:

Małgorzata Janic
tel. (22) 292-81-10
mail: malgorzata.janic@mgwccg.pl

04/2017

Farm Frites Poland wśród nowych Klientów MGW CCG

MGW Corporate Consulting Group zawarła umowę o współpracy z Grupą Farm Frites Poland, celem której jest wsparcie w procesach aranżowania finansowania leasingowego. Oczekiwanym skutkiem współpracy jest obniżenie kosztów finansowych nowo zawieranych umów jak również optymalizacja ryzyka operacyjnego i finansowego wynikająca z warunków umów leasingu.

03/2017

MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o. Nadzorcą sądowym w nowych postępowaniach restrukturyzacyjnych

Spółka zależna od MGW CCG wyznaczona została przez Sąd Rejonowy w Toruniu na nadzorcę sądowego w otwartym postępowaniu układowym dla Spółki SKIBICKI TECHNIKA TRANSPORTOWA Sp. z o.o. , uzyskując poparcie dla swojej kandydatury od jednego z wierzycieli Dłużnika czyli Urzędu Skarbowego w Toruniu.

02/2017

MGW Doradca Restrukturyzacyjny został również wyznaczony na Nadzorcę Sądowego w otwartym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku przyspieszonym postępowaniu układowym dla Spółki BIZON CHUCKS, zyskując poparcie dla swojej kandydatury od Instytucji Finansowych będących Wierzycielami Dłużnika.

11/2016

MGW CCG Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o. nadzorcą sądowym

Spółka zależna od MGW CCG została wyznaczona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na funkcję nadzorcy sądowego w związku z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego firmy Auto Hit S.A. Wniosek o wyznaczenie nas na tą funkcję został przesłany przez Auto-Hit S.A. I uzyskał poparcie największego wierzyciela finansowego tej Spółki jakim jest Alior Bank.

07/2016

Fraikin Polska Sp. z o.o. i Hama Polska Sp. z o.o. nawiązały współpracę z MGW CCG

Z przyjemnością informujemy, że  udało nam się nawiązać współpracę z dwoma dużymi klientami z rynku wynajmu pojazdów samochodowych i zarządzania flotą: FRAIKIN Polska Sp. z o.o. oraz HAMA Polska Sp. z o.o. Oba znaczące na rynku podmioty, dysponujące dużymi flotami pojazdów, finansowanymi w dużej części umowami leasingu i pożyczek, uznały za korzystne nawiązanie z nami szerokiej współpracy w zakresie zarządzania zawartymi umowami, outsourcingu wybranych czynności związanych z księgowaniem tych umów oraz wsparcia w procesie organizacji nowego finansowania. Dzięki zawartej umowie o współpracy MGW CCG odpowiedzialne jest za monitorowanie ryzyk związanych z umowami leasingu, ich bieżącą administracją oraz wprowadzaniem dokumentów księgowych do systemu LEASING MONITOR, dzięki któremu Klienci mogą zaciągać wszystkie te dokumenty do swoich systemów księgowych zgodnie z przyjętych w ich spółkach planem kont.

07/2015