W ramach Zespołu ds. Restrukturyzacji zgromadziliśmy specjalistów i doświadczenia związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw jak również zobowiązań finansowych. Działania te prowadzimy w oparciu o procedury zawarte w Ustawie Prawo Restrukturyzacyjne bądź programy restrukturyzacyjne realizowane w porozumieniu z Instytucjami Finansowymi. Posiadamy licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego jak również znajdujemy się na liście firm doradczych rekomendowanych przez banki do wspierania procesów naprawczych i opracowywania programów restrukturyzacyjnych.

  • opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg małych i dużych restrukturyzacji o wartości kilkuset milionów złotych, umożliwiając naszym Klientom odzyskanie płynności finansowej
  • uczestniczyliśmy w procesach przekształceń własnościowych i budowaniu grup kapitałowych dając naszym Klientom nowe możliwości rozwoju
  • przeprowadziliśmy praktycznie wnioski restrukturyzacyjne sporządzone w oparciu o Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne

Kontakt

mariusz2
Mariusz Grajda
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 388
mariusz.grajda@mgwccg.pl