Biznes Plany

Biznes plan pozwala przedsiębiorstwu na kompleksowe określenie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Sporządzany jest w momencie planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzenia działalności lub też zmiany profilu działalności gospodarczej. Usługa ta jest również niezbędna do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów, udziałowców, banki, ekspertów kwalifikujących przedsięwzięcie do dofinansowania. Sporządzenie takiego dokumentu jest koniecznością przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze na realizację własnych projektów.

Zatem biznes plan może być sporządzony na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne.

  • Funkcja zewnętrzna – biznes plan jest prezentacją projektu w celu pozyskania źródeł finansowania od inwestorów.
  • Funkcja wewnętrzna – biznes plan jest dokumentem umożliwiającym i ułatwiającym prawidłowe zarządzanie projektem.

Ocena projektu dokonywana jest zarówno na podstawie modelu finansowego , zawierającego projekcje finansowe,   jak również  szczegółowego opisu projektu, który składa się z następujących elementów:

  • Streszczenie planu
  • Charakterystyka firmy
  • Analiza rynku
  • Strategia marketingowa
  • Profil produkcji
  • Plan finansowy
  • Ocena opłacalności projektu (kalkulacja NPV i IRR)
  • Załączniki

Dobrze zaprojektowany i napisany biznes plan może być kluczem do sukcesu całego przedsięwzięcia. W wielu przypadkach streszczenie jest elementem, który decyduje czy biznes plan będzie przeczytany w całości czy też niezachęcające streszczenie skłoni inwestora do odrzucenia projektu.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl