IBR – (Independent Business Review)  Niezależny Przegląd Biznesu

Niezależny przegląd przedsiębiorstwa to proces, który dostarcza wiarygodnych informacji na temat sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz jego przyszłych perspektyw. Jest on niejednokrotnie stawiany jako wymóg przez wierzycieli, w szczególności instytucje kredytowe i współfinansujące w procesie decyzji finansowej lub inwestycyjnej. Szczególnie dotyczy to procesu restrukturyzacji długu. Całość umożliwia zidentyfikowanie kluczowych obszarów ryzyka spłaty kredytu, jak i podjęcie odpowiednich działań wobec nich. Na całości korzystają zarówno podmioty podlegające analizie, jak i instytucje współfinansujące. MGW CCG przeprowadziło szereg tego typu projektów, które – zgodnie z zaleceniem banków – uwzględniały dodatkowo modele finansowe.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl