Wsparcie w procesie M&A

Typowa transakcja typu M&A obejmuje zakup lub sprzedaż całości lub części pakietu udziałów/akcji w spółce. Zazwyczaj transakcje tego typu obejmują pakiety kontrolne lub 100% udziałów/akcji

Jest to dość istotny proces podczas działalności każdego przedsiębiorstwa. Pozyskanie odpowiedniego inwestora może stać się drogą dla przedsiębiorstwa do szybkiego rozwoju. Znalezienie i wybór odpowiedniej osoby na takie stanowisko nie jest łatwe. Istotnym czynnikiem jest między innymi jego kontakt  z zarządem.

W całym procesie reprezentowana przez nas może być strona chcąca dokonać zakupu (buy side) bądź też szukająca inwestora (sell side). Zapewniamy pomoc od samego początku tj. od wyszukania propozycji dla inwestora bądź też wyszukaniu samego inwestora aż po negocjacje i rozmowy zmierzające w kierunku nawiązania trwałej współpracy pomiędzy stronami. Zapewniamy też poddanie przedsiębiorstwa  fachowej, wielopłaszczyznowej analizy (due diligence).

Cały proces M&A można podzielić na poszczególne fazy:

Po stronie buy side:

  • Faza przygotowawcza
  • Proces składania ofert
  • Zamknięcie transakcji

Po stronie sell side:

  • Faza przygotowawcza
  • Ustalenie strategii sprzedaży
  • Proces składania ofert
  • Zamknięcie transakcji

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl