Wsparcie kontrolingu

Komórka kontrolingu w przedsiębiorstwie ma za zadanie współuczestniczyć w wyznaczaniu celów przez  Zarząd przedsiębiorstwa i koordynować działania wewnątrz przedsiębiorstwa tak, aby umożliwić osiągnięcie wyznaczonych celów. Naszym  zadaniem jest udzielić wsparcia przy pomocy dostępnej wiedzy przy działaniach komórki kontrolingu. Do naszych zadań może należeć przeprowadzenie audytu finansowego, w tym systemu księgowego pod kątem możliwości wdrożenia odpowiednich narzędzi, zbudowanie budżetu i jego monitoring, rachunek kosztów i analizy ad hoc (np. analiza rentowności produktów, klientów, zleceń, kontraktów), analiza zwrotu z inwestycji (NPV, IRR).

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl