Newsletter

Obserwując od lat rynek leasingu, zauważyliśmy ewidentny brak jakiegokolwiek profesjonalnego wydawnictwa, podejmującego tę tematykę w sposób jednocześnie dogłębny i czytelny. Wiele artykułów pojawiających się w prasie codziennej lub periodykach nie spełnia tego kryterium, opisując zjawiska powierzchownie i nie kompleksowo. Nasz newsletter oczywiście też nie jest doskonały, choć cały czas staramy się go ulepszać, ale wiele z umieszczonych tam artykułów uzyskało pochlebne opinie nie tylko ze strony korzystających z leasingu, ale również od finansujących.

W poszczególnych numerach opisujemy wszelkie istotne naszym zdaniem zjawiska rynkowe, w tym nowe „pomysły” firm leasingowych na przyznanie sobie prawa do osiągania dodatkowych korzyści finansowych kosztem swoich klientów. Wydawałoby się, że to może budzić sprzeciw leasingodawców, ale okazuje się że jest duża grupa firm, która nie chce w ten sposób zarabiać i zwracanie klientom uwagi na takie działania jest korzystne dla podkreślenia ich rzetelności.

Drugą grupą tematów jest omawianie wszelkich aspektów ryzyka związanego z zawieraniem i obsługą umów leasingu. Nazywamy je ogólnie  „Bezpieczny Leasing” i uważamy za absolutnie niezbędne dla każdego korzystającego w tej usługi.

Poruszamy również we współpracy z Radcami Prawnymi i Doradcami Podatkowymi różne aspekty prawne, finansowe i księgowe wynikające z interpretacji i orzeczeń zapadających w zakresie tematyki leasingu.

Z naszymi dotychczasowymi artykułami można zapoznać się na stronie www.leasingmonitor.com . Na tej stronie możecie się Państwo również zapisać do grona subskrybentów naszego newslettera, co zapewni Państwu szybki dostęp do naszych bieżących wydawnictw.

Zobacz także:

newsletter na temat leasingu
newsletter na temat leasingu

Kontakt

Jarosław Melon
Jarosław Melon
Product Manager
T: +48 22 292 81 08
M: +48 601 416 179
jaroslaw.melon@mgwccg.pl