Interim Management

Czym jest Interim Management? To czasowe, zdefiniowane co do celu, zakresu i czasu działanie wewnątrz organizacji Klienta, nakierowane na osiągnięcie ustalonych rezultatów biznesowych.

Są sytuacje w których posiadane zasoby kadrowe w Spółce nie są wystarczające do realizacji określonych celów i wyzwań przed jakimi stoi przedsiębiorstwo. Taką sytuacją może być między innymi konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy program restrukturyzacji nie zrealizuje się przecież sam. Muszą być odpowiednio wykwalifikowane kadry, mające doświadczenie przy realizacji takich programów. Skąd je jednak pozyskać?

MGW CCG dysponuje szeregiem wykwalifikowanych menadżerów, którzy nabyte przez lata doświadczenia mogą udostępnić czasowo potrzebującym przedsiębiorstwom. W zależności od potrzeb danego Klienta, zajmują oni stanowiska Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu, Dyrektorów ds. restrukturyzacji, Szefów Działów Kontrolingu bądź Członków Rad Nadzorczych. Ich głównym zadaniem jest realizacja uzgodnionych ze Spółką celów w ściśle określonym czasie., wspierając się własnym doświadczeniem oraz zasobami analitycznymi i biznesowymi zlokalizowanymi w MGW CCG.  Swoją misję kończą wraz z zamknięciem określonego projektu, przekazując swoje stanowiska osobom dedykowanym przez Przedsiębiorcę. Zakres prac wykonywanych w ramach projektów jak również sposób wynagrodzenia ustalane są w toku indywidualnych negocjacji.

Kontakt

Zdjęcie Mariusz Grajda członek zarządu partner zarządzający
Mariusz Grajda
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 388
mariusz.grajda@mgwccg.pl
Rafał Mamot_3
Rafał Momot
Dyrektor Finansowy / Kontroler Finansowy
T: +48 22 292 81 11
M: +48 600 327 748
rafal.momot@mgwccg.pl