Modelowanie finansowe

Narzędzie jakim jest modelowanie finansowe jest bardzo istotne w procesie realizacji projektu inwestycyjnego. Daje ono możliwość pokazania przyszłych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie jak również pokazanie ryzyk spoczywających na projekcie.

Analiza finansowa obok analizy strategicznej jest najistotniejszym elementem planowania projektu. Ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza przy przedsięwzięciach o znacznej wartości jak i tych finansowanych pieniędzmi ze źródeł zewnętrznych. Wykonanie szczegółowych analiz wymaga użycia modelu finansowego zawierającego szczegółowe projekcje przyszłych przepływów pieniężnych i ryzyk przedsięwzięcia jak również ma możliwość prezentacji scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa i analizę wrażliwości na kluczowe parametry przychodowe i kosztowe przedsiębiorstwa.

Modelowanie finansowe jest bardzo szerokim pojęciem i ma wiele zastosowań. Jest ono wykorzystywane w dużej ilości procesów m.in. wycen DCF jak również procesach M&A oraz procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Odpowiednio skonstruowany model finansowy jest rdzeniem każdego projektu finansowego pokazującym jego zasadność.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl