Rozwijaj się z naszym wsparciem. Nasz udział w finansowaniu zapewnia przewagę negocjacyjną i wspiera merytorycznie projekty biznesowe klientów zapewniając i wskazując optymalne źródła dla ich finansowania. Nasi Klienci korzystają z know-how wynikającego z długoletniego doświadczenia które zdobyliśmy na rynku usług finansowych. Ideą, która nas inspiruje w pracy jest przede wszystkim słuchanie Klientów i skierowanie uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, aby w ten sposób zrozumieć i opracować odpowiedni model finansowania. Dostęp do kapitału jest kluczowym elementem determinującym istnienie i rozwój przedsiębiorstw. Wiemy, że w świecie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konkurencji, firmy potrzebują zapewnienia finansowania adekwatnego do tych potrzeb. Nie wybieramy utartych i schematycznych dróg, ale kreujemy rozwiązania, które zapewniają dostęp do produktów, stosowanych dotychczas przez duże korporacje. Rozumiemy, że większość średniej wielkości firm nie posiada własnych służb konsultingowych i doradczych mogących wspierać zarząd i udziałowców w prowadzeniu biznesu, zaś dostęp do usług jest ograniczony. Wpływamy na proces negocjacji z bankami znacznie go skracając i usprawniając oraz zabezpieczając ryzyka klientów. Uczestniczymy w negocjacjach warunków umów kredytowych poprawiając stan ich zapisów. Po analizie Państwa potrzeb, gotowi będziemy zaproponować Państwu optymalny model finansowania, dopasowany do Państwa potrzeb i działalności.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl