Leasingowy Help Desk

W trakcie trwania umowy leasingu występuje szereg zjawisk, które są trudne do ogarnięcia dla osób nie będących specjalistami z zakresu leasingu, finansów, wartości pieniądza w czasie itp. Z reguły są to sytuacje zmian w umowach, wynikające albo z przypadków losowych (szkoda), albo z działania którejś ze stron (wcześniejsze rozwiązanie umowy).

MGW może Państwu zaproponować swoje wsparcie w ramach świadczonej usługi HELP DESK. Jest ona bezpłatna dla korzystających z pakietu Leasing Monitor. Dla pozostałych świadczona jest odpłatnie w ramach [wynagrodzenia ryczałtowego].

Nasze wsparcie koncentruje się głównie na analizie propozycji aneksów zmieniających treść umowy (wydłużanie, kończenie itp.), zarówno jeśli idzie o warunki finansowe (ocena marży przed i po aneksie) jak również pod kątem proponowanych zapisów prawnych. Praktyka pokazuje, że firmy leasingowe próbują wykorzystać aneks do zwiększenia swojej marży. Mogą również pojawiać się dodatkowe warunki niekorzystne dla korzystającego. Również rozliczanie umowy kończonej przed terminem może być bardziej lub mniej korzystne, ale żeby to określić należy przeprowadzić stosowne obliczenia, a później ewentualne negocjacje z firmą leasingową.

Poza tymi głównymi aspektami wsparcia możemy przeprowadzić analizę obciążeń za PŚT (dość częste miejsce błędów popełnianych przez finansujących), czy zasadność stosowania poszczególnych opłat z Tabeli Opłat firmy leasingowej.

Zobacz także:

Kontakt

Jarosław Melon
Jarosław Melon
Product Manager
T: +48 22 292 81 08
M: +48 601 416 179
jaroslaw.melon@mgwccg.pl