Rozwijaj się z naszym wsparciem. Nasi Klienci korzystają z know-how wynikającego z długoletniego doświadczenia które zdobyliśmy na rynku usług finansowych. Ideą, która nas inspiruje w pracy  jest przede wszystkim słuchanie Klientów i skierowanie uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, aby w ten sposób zrozumieć i opracować odpowiedni model finansowania. Dostęp do kapitału jest kluczowym elementem determinującym istnienie i rozwój przedsiębiorstw.

Starannie słuchamy Klienta, jego pomysłów biznesowych. Rozumiejąc ideę, budujemy modele –  czyli mówiąc wprost przekładamy pomysły naszych Klientów na model finansowy. Banki i instytucje finansowe tylko w teorii oferują Klientom podobne produkty. Prawda jest taka, że różnią się one między sobą w sposobie oceny ryzyka i postrzeganiu poszczególnych branż gospodarki. Obraz ten jest zmienny i często determinowany nie tylko bieżącą sytuacją gospodarczą i rynkową ale również wieloma innymi czynnikami.

Współpracując stale i utrzymując relacje z instytucjami finansowymi, śledzimy te zmiany, rozumiejąc zmieniające się warunki. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości usługi Klientom poprzez dopasowanie oferowanego produktu i ulokowanie go we właściwej instytucji finansowej.

Wiemy, że w świecie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konkurencji, firmy potrzebują zapewnienia finansowania adekwatnego do tych potrzeb. Nie wybieramy utartych i schematycznych dróg, ale kreujemy innowacyjne rozwiązania, które zapewniają dostęp do produktów, stosowanych dotychczas przez duże korporacje. Rozumiemy, że większość średniej wielkości firm nie posiada własnych służb konsultingowych i doradczych mogących wspierać zarząd i udziałowców w prowadzeniu biznesu, zaś dostęp do usług jest ograniczony.

Nasz udział w finansowaniu zapewnia dużą przewagę negocjacyjną i wspiera merytorycznie projekty biznesowe klientów zapewniając i wskazując optymalne źródła dla ich finansowania.

Wpływamy na proces negocjacji z bankami znacznie go skracając i usprawniając oraz zabezpieczając ryzyka klientów. Uczestniczymy w negocjacjach warunków umów kredytowych poprawiając stan ich zapisów. Po analizie Państwa potrzeb, gotowi będziemy zaproponować Państwu optymalny model finansowania, dopasowany do Państwa potrzeb i działalności.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl