Restrukturyzacja bankowa

Restrukturyzacja zadłużenia kredytowego jest zmianą warunków spłaty zadłużenia. Zarówno bank jak i przedsiębiorcy ponoszą ryzyko kredytowe. W tym zakresie zarówno interes  firm jak i banków jest spójny – obie strony są zainteresowane uniknięciem konsekwencji złych kredytów. Co tak naprawdę dzieje się gdy kredyt pozostaje niespłacony?  Od 1994 roku obowiązuje przepis, zgodnie z którym bank musi ujawnić przed nadzorem finansowym fakt udzielenia złego kredytu i stworzyć odpowiednie rezerwy (nazywane rezerwami na należności w sytuacji nieregularnej). Jest to jeden z najbardziej kłopotliwych obowiązków banków. Bank ponosi więc podwójny koszt związany ze złym kredytem: koszt niespłaconej części kredytu oraz koszt utrzymania rezerw na złe kredyty. Tworzenie rezerw stanowi dla banku kłopotliwy problem finansowy. W takiej sytuacji bank będzie więc wywierać presję na kredytobiorcę, aby ten jak najszybciej wywiązał się z zobowiązań, a jeśli będzie to niemożliwe – postara się o możliwie szybkie przejęcie zabezpieczeń lub przyjmie inne rozwiązanie, prowadzące do wykreślenia złego kredytu z bilansu banku. Ujawnienie się należności w sytuacji nieregularnej, czyli złego kredytu, stawia bank przed trudnym wyborem. W praktyce powoduje to albo restrukturyzację albo windykację.

Restrukturyzacja wybierana jest wówczas, gdy istnieją realne przesłanki że w przyszłości sytuacja kredytobiorcy ulegnie poprawie.

Nasz zespół prowadzi restrukturyzację w oparciu o metodę zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz konieczności zachowania płynności we współpracy z instytucjami finansowymi. Proces te polega na racjonalizacji struktury i poziomu kosztów, restrukturyzacji finansowej, optymalizacji procesów biznesowych, zarządzaniu projektami i wdrożeniami rekomendowanymi przez instytucje finansowe, prowadzeniem monitoringu procesów powdrożeniowych i naprawczych.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

DSC_0936
Hanna Machowska-Bielawska
Kierownik Działu Doradztwa Bankowego
T: +48 22 292 82 69
M: +48 510 144 062
hanna.bielawska@mgwccg.pl