Faktoring

To finansowanie polegające na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw. Jest szybką zapłatą za dostarczone towary i usługi. Praktyka wskazuje, że obecność trzeciego podmiotu – faktora, posiadającego fachowe przygotowanie do ściągania należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Skorzystanie z usług faktora może okazać się sposobem na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności. Profesjonalni faktorzy dysponują sprawdzonymi systemami księgowymi pozwalającymi obsługiwać nieograniczoną liczbę faktur. Rynek usług w tym zakresie oferuje faktoring pełny (bez regresu), niepełny (z regresem), faktoring pełny z ubezpieczeniem, faktoring odwrotny, faktoring krajowy, faktoring międzynarodowy.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

DSC_0936
Hanna Machowska-Bielawska
Kierownik Działu Doradztwa Bankowego
T: +48 22 292 82 69
M: +48 510 144 062
hanna.bielawska@mgwccg.pl