Restrukturyzacja zobowiązań finansowych

W sytuacji w której przedsiębiorstwa posiadające znaczną wartość finansowania dłużnego w postaci kredytów bądź leasingów, nie radzą sobie z obsługą tych zobowiązań, warto zastanowić się nad ich restrukturyzacją. Głównie chodzi w niej o znalezienie konsensusu z Instytucjami Finansowymi co do takiego rozterminowania tych umów, aby przedsiębiorstwo udźwignęło ciężar ich terminowej obsługi. Wymaga to jednak przygotowania odpowiedniego Programu Restrukturyzacji oraz przekonania Instytucji finansowych, iż dzięki wdrożeniu tego programu przedsiębiorstwo będzie w stanie obsłużyć swoje zobowiązania. Dodatkowo trzeba pamiętać iż porozumienia restrukturyzacyjne powinny obejmować wszystkie finansujące dane przedsiębiorstwo banki i firmy leasingowe, aby któryś z Finansujących nie poczuł się na gorszej pozycji względem pozostałych podmiotów finansujących.

MGW CCG posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich projektów, zajmuje się w ramach wykonywanych czynności następującymi zadaniami:

  1. Przygotowaniem wspólnie z Klientem profesjonalnego Programu Restrukturyzacyjnego dedykowanego Instytucjom Finansowym w procesie prowadzonych restrukturyzacji
  2. Przygotowaniem profesjonalnego modelu finansowego w standardzie oczekiwanym przez Instytucje finansowe w procesach restrukturyzacji z uwzględnieniem propozycji restrukturyzacyjnych
  3. Zorganizowania i pokierowania negocjacjami pomiędzy Klientem a Instytucjami Finansowymi z uwzględnieniem konieczności włączenia do nich wszystkich banków i firm leasingowych uczestniczących z finansowaniu danego przedsiębiorstwa. Negocjacje mają na celu wypracowanie akceptowalnego dla wszystkich stron Porozumienia Restrukturyzacyjnego
  4. Wsparcie w procesie negocjacji zapisów Porozumienia Restrukturyzacyjnego

Głównym czynnikiem sukcesu przy takich projektach jest doświadczenie Negocjatora w prowadzeniu podobnych negocjacji, praktyczna wiedza dotycząca metod restrukturyzacji przedsiębiorstw, dokonały zespół analityczny potrafiący wesprzeć przedsiębiorców poprzez dobrze sformatowany model projekcji finansowych oraz zaufanie do Negocjatora jakie mają Instytucje Finansowe. Tymi wszystkimi atrybutami dysponuje nasza Spółka. Projekty tego typu prowadzimy od wielu lat. Znajdujemy się na listach bankowych doradców dedykowanych do takiej współpracy, posiadających zweryfikowane przez te banki kompetencje do prowadzenia tego typu projektów.


Kontakt

Zdjęcie Mariusz Grajda członek zarządu partner zarządzający
Mariusz Grajda
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 388
mariusz.grajda@mgwccg.pl
Zdjęcie Tomasza Ryżyńskiego członka zarządu MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o.
Tomasz Ryżyński
Prezes Zarządu MGW Drodaca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o.
T: +48 22 292 81 11
M: +48 889 091 635
tomasz.ryzynski@mgwccg.pl
Marcin_Tobolski_3
Marcin Tobólski
Szef Działu Prawnego
T: +48 22 292 81 47
M: +48 502 309 314
marcin.tobolski@mgwccg.pl