Fraikin Polska Sp. z o.o. i Hama Polska Sp. z o.o. nawiązały współpracę z MGW CCG

Z przyjemnością informujemy, że  udało nam się nawiązać współpracę z dwoma dużymi klientami z rynku wynajmu pojazdów samochodowych i zarządzania flotą: FRAIKIN Polska Sp. z o.o. oraz HAMA Polska Sp. z o.o. Oba znaczące na rynku podmioty, dysponujące dużymi flotami pojazdów, finansowanymi w dużej części umowami leasingu i pożyczek, uznały za korzystne nawiązanie z nami szerokiej współpracy w zakresie zarządzania zawartymi umowami, outsourcingu wybranych czynności związanych z księgowaniem tych umów oraz wsparcia w procesie organizacji nowego finansowania. Dzięki zawartej umowie o współpracy MGW CCG odpowiedzialne jest za monitorowanie ryzyk związanych z umowami leasingu, ich bieżącą administracją oraz wprowadzaniem dokumentów księgowych do systemu LEASING MONITOR, dzięki któremu Klienci mogą zaciągać wszystkie te dokumenty do swoich systemów księgowych zgodnie z przyjętych w ich spółkach planem kont.

07/2015