Administrator MGW 12 lipca, 2016 Brak komentarzy

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w oparciu o Prawo Restrukturyzacyjne

NA POCZĄTEK ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ DOTYCZĄCĄ RESTRUKTURYZACJI NA KTÓREJ:
 • Przeprowadzimy szczegółową i kompleksową analizę sytuacji Twojej firmy
 • Doradzimy, jakie działania możesz podjąć na dany moment
 • Odpowiemy na Twoje pytania związane z restrukturyzacją
 • Wszelkie informacje jakie nam udzielisz będą traktowane jako poufne
Po spotkaniu podzielimy się z Tobą wnioskami i sam zadecydujesz, czy chcesz, żebyśmy to właśnie my pomogli Ci wyjść z tej niełatwej sytuacji.
NASTĘPNIE
 • Pomożemy wybrać właściwą procedurę restrukturyzacji
 • Napiszemy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Wesprzemy Cię w negocjacjach z wierzycielami
 • Wspólnie przygotujemy program restrukturyzacji i wdrożymy go
  w życie
 • Na każdym etapie będziesz miał pełną wiedzą o podejmowanych działaniach
Mając duże, praktyczne doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych wesprzemy Cię w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji!

Główną siedzibie mamy w Warszawie, ale działamy na terenie całej Polski. Możemy spotkać się również w siedzibie Twojej spółki.
Uczestniczyliśmy między innymi w procesach restrukturyzacyjnych niżej wymienionych firm:

W styczniu 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa „Prawo Restrukturyzacyjne” Dała ona szeregu Przedsiębiorcom możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji firmy bez konieczności składania wniosku o upadłość.  Ustawa skierowana jest do wszystkich podmiotów, które są niewypłacalne bądź zagrożone tym statusem, ale mają racjonalne argumenty umożliwiające naprawę tej sytuacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami.
W ramach powołanej powyżej ustawy, możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji w oparciu o postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.
 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – najmniej złożona procedura restrukturyzacyjna umożliwiająca Dłużnikowi samodzielne opracowanie Programu Restrukturyzacji oraz propozycji układowych oraz zbieranie akceptacji dla tych propozycji od Wierzycieli Spółki. W przypadku skutecznego przegłosowania propozycji układowych, zatwierdza je licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, który składa do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu. W trakcie opracowywania Programu restrukturyzacyjnego oraz zbierania głosów pod propozycjami układowymi, nie występuje prawna ochrona przez działaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez Wierzycieli.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe – procedura możliwa jest do przeprowadzenie w sytuacji w której zobowiązania sporne nie przekraczają 15% sumy zobowiązań Spółki objętych układem. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd umożliwia ochronę Dłużnika przez działaniami egzekucyjnymi Wierzycieli objętych układem. W przypadku Wierzycieli nie objętych układem możliwe jest prowadzenie działań egzekucyjnych wyłącznie z posiadanych przez nich zabezpieczeń. Przy otwarciu postępowania Sąd wyznacza Nadzorcę Sądowego, który wspólnie ze Spółką ma opracować Program Restrukturyzacyjny oraz ostateczne propozycje układowe dla Wierzycieli objętych układem.
 3. Postępowanie układowe – procedura przeznaczona dla Dłużników, u których zobowiązania sporne przekraczają 15% zobowiązań objętych układem. Pozostałe zasady prowadzenie tego postępowania podobne do opisanego powyżej uproszczonego postępowania układowego
 4. Postępowanie sanacyjne – najpełniejsza procedura restrukturyzacyjna umożliwiająca ochronę Dłużnika przez działaniami wszystkich Wierzycieli, ale w zamian za to odbierająca czasowo władztwo nad Zarządem Dłużnika. Sąd na ten czas wyznacza Zarządcę, który podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności Spółki oraz opracowuje Program Restrukturyzacji jak również propozycje układowe.
Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są przez licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych, którzy po przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego (w zależności od wyboru procedury) powoływani są przez Sąd na Nadzorców Sądowych bądź Zarządców.
W ramach grupy MGW, postępowania restrukturyzacyjne prowadzi Spółka zależna MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o. Władze Spółki posiadają licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości
Skuteczność działań MGW w ramach postępowań restrukturyzacyjnych wynika również z faktu, iż w ramach zasobów grupy MGW dysponujemy szeregiem specjalistów wspomagających działanie Doradcy Restrukturyzacyjnego oraz restrukturyzowanej Spółki przy tworzeniu założeń do Programu restrukturyzacji oraz planowaniu działań niezbędnych do realizacji w celu uzdrowienia działalności Spółki. Do grona tych specjalistów należy zaliczyć:
 • Wykwalifikowanych Dyrektorów Finansowych
 • Analityków Finansowych z dużym doświadczeniem rynkowym
 • Specjalistów ds. Kontrolingu
 • Menadżerów wyspecjalizowanych w zarządzaniu procesami restrukturyzacji działalności operacyjnej Spółek
 • Prawników
 • Doradców podatkowych


Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: biuro@mgwccg.pl         tel: 22 292 81 11

Kontakt

Zdjęcie Mariusz Grajda członek zarządu partner zarządzający
Mariusz Grajda
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 388
mariusz.grajda@mgwccg.pl

Zdjęcie Tomasza Ryżyńskiego członka zarządu MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o.
Tomasz Ryżyński
Prezes Zarządu MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o.
T: +48 22 292 81 11
M: +48 889 091 635
tomasz.ryzynski@mgwccg.pl
Marcin_Tobolski_3
Marcin Tobólski
Szef Działu Prawnego
T: +48 22 292 81 47
M: +48 502 309 314
marcin.tobolski@mgwccg.pl