Najnowszy kwartalny raport dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych za II kwartał 2021

Tomasz Szwed 19 lipca, 2021 Brak komentarzy

Publikujemy nasz najnowszy kwartalny raport dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych za II kwartał 2021. Raport powstał na podstawie obwieszczeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wybranych danych statystycznych pochodzących ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. Raport obejmuje swoim zakresem nie tylko suche dane statystyczne, ale również ich pogłębioną analizę wraz z komentarzami. Dodatkowo, dołączane są informacje analityczne o sytuacji finansowej przedsiębiorców po I kwartale 2021. Ostatnią część raportu stanowią publikacje odnoszące się do bieżących, istotnych wydarzeń na rynku postępowań restrukturyzacyjnych. W bieżącym wydaniu, omówiliśmy zmiany w ustawie prawo restrukturyzacyjne, które zostały uchwalone 28 maja 2021.

Będziemy również zobowiązani za wszelkie uwagi, które pomogą nam w kształtowaniu przyszłych wydań raportu w taki sposób, aby spełniały pełniejsze oczekiwania czytelników. Na Państwa sugestie oczekujemy pod adresem mailowym biuro@mgwccg.pl