Farm Frites Poland wśród nowych Klientów MGW CCG

Administrator MGW 23 marca, 2017 Brak komentarzy

MGW Corporate Consulting Group zawarła umowę o współpracy z Grupą Farm Frites Poland, celem której jest wsparcie w procesach aranżowania finansowania leasingowego. Oczekiwanym skutkiem współpracy jest obniżenie kosztów finansowych nowo zawieranych umów jak również optymalizacja ryzyka operacyjnego i finansowego wynikająca z warunków umów leasingu.

03/2017