MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o.o. Nadzorcą sądowym w nowych postępowaniach restrukturyzacyjnych

Administrator MGW 23 marca, 2017 Brak komentarzy

Spółka zależna od MGW CCG wyznaczona została przez Sąd Rejonowy w Toruniu na nadzorcę sądowego w otwartym postępowaniu układowym dla Spółki SKIBICKI TECHNIKA TRANSPORTOWA Sp. z o.o. , uzyskując poparcie dla swojej kandydatury od jednego z wierzycieli Dłużnika czyli Urzędu Skarbowego w Toruniu.

02/2017

MGW Doradca Restrukturyzacyjny został również wyznaczony na Nadzorcę Sądowego w otwartym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku przyspieszonym postępowaniu układowym dla Spółki BIZON CHUCKS, zyskując poparcie dla swojej kandydatury od Instytucji Finansowych będących Wierzycielami Dłużnika.

11/2016